Hylky sukellus Munin

SUKELLA SUOMALAISEEN SEIKKAILUUN

Kokemuksia tarjoaa Hyvinkään Urheilusukeltajat

SUKELLA SUOMALAISEEN SEIKKAILUUN

Kokemuksia tarjoaa Hyvinkään Urheilusukeltajat

SUKELLUS SUOMI

Koe tutkimusmatkailijan ja seikkailijan elämyksiä

Sukellus Suomen tuhansiin järviin luovat sukeltamiselle upeat puitteet. Myös Itämeri vedenalaisine puistoineen tarjoaa monipuolisia sukelluselämyksiä sekä aloittelevalle, että kokeneelle sukeltajalle. Suomessa on runsaasti hylkyjä ja useissa louhoksissa pääsee kokemaan luolasukelluksen ainutlaatuisen maailman. Suomalainen sukelluskausi kestää vuoden ympäri. Talvikaudella voi hankkia uudenlaisia elämyksiä jääsukeltamalla kirkkaissa vesissä. Kirkkaimillaan vedet ovat aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, ja jääsukellus on meillä yleinen talviajan harrastus.

Järvissä voit tutkia kasvustoa, kalalajeja sekä harjoitella ja kehittää taitojasi. Niistä löytyy runsaasti tutkittavaa, kuten kaloja, rapuja ja muita eläimiä, jyrkänteitä ja kasvillisuutta.

Louhoksilla voit tutustua kaivostoimintaan erimuodoissa. Voit myös harrastaa vedenalaista valokuvausta tai vain rentoutua tuntien painottomuuden.

Sukellus lajin aloitus ja itsensä kehittäminen

Tarjoamme sukelluskokemuksia uusille sukeltajille ja koulutamme aloittelevia sukeltajia sekä jatkokoulutamme sukeltajia tarjoten portaitten etenevän koulutusmallin, jossa sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan, tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti, läpi koko sukellusuransa.

Ajellaan sukeltaessa ja haetaan kokemuksia

CMAS introductory scuba experience sukelluskokeilu

CMAS introductory scuba experience sukelluskokeilu. Tervetuloa kokeilemaan laitesukellusta yhdessä ystävien, työyhteisön tai polttariporukan kanssa.

CMAS one star diver P1 laitesukellus peruskurssi aloittelijalle

CMAS one star diver P1 laitesukellus peruskurssi aloittelevalle sukeltajalle. Osaavien kouluttajien opastuksessa harrastuksen aloittaminen on turvallista.

CMAS kaikki kurssit

Sukelluksen koulutusohjelmat etenevät portaittain ja perustuvat jatkuvan koulutuksen periaatteeseen. Sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti läpi koko sukellusuransa.

Ympäristön huomioivaa sukeltamista

Valveutunut sukeltaja huomioi sukellusta ympäröiviä tahoja sekä kunnioittaa luontoa ja siellä eläviä eläimistöjä.

Sotamuseo on Puolustusvoimien keskusmuseo

Sotamuseo sukellusluvat

Merellä voit tutustua Itämeren historiaan tutustumalla hylkyihin. Sota-alusten hylyt: Puolustusvoimien omaisuutta olevien sota-alusten hylkyihin liittyvät sukelluslupa-asiat käsittelee Sotamuseo.

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta

Merivoimien suoja-alueet

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia.

Monien mahdollisuuksien Metsähallitus

Hylkeidensuojelualueet

Liikkuminen on kielletty hylkeiden suojelualueilla ympäri vuoden puolen merimailin (926 m) sisään jäävällä alueella ilman Metsähallituksen lupaa.

Sukellustapahtumat ilmoittaudu ja sukella

Sukella Suomalaiseen seikkaillun yhdessä Hyvinkään Urheilusukeltajien kanssa.

Hyvinkään Urheilusukeltajat tarjoaa vuodenaikana useita vakituisia tapahtumia joihin seuran jäsenet kokoontuvat viettämään aikaa yhteisen harrastuksen merkeissä. Seuran tapahtumia voi seurata Facebookissa.

Seuranjäsenet voivat myös järjestää omia sukellus tapahtumia ja pyytää seuran muita jäseniä osallistumaan tapahtumaan WhatsApp sovelluksen kautta.