Jääsukelluskurssi Ice Diver Sukeltaja sukeltaa turvallisesti jään alla

CMAS Ice Diver tavoitteet

Jääsukelluskurssi Ice Diver opettaa ne tiedot ja taidot joiden avulla sukeltaja voi sukeltaa turvallisesti jäätävissä olosuhteissa.

CMAS Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Ice Diver-kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavantasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina.

CMAS Ice Diver -kurssi on tasoltaan ylemmän tason taitokoulutus.

Jääsukelluskurssi ennakkovaatimukset

CMAS Ice Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

  • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
  • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jatkokurssitasoinen kortti.
  • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 on suoritettu CMAS Two Star Diver -kortituksen jälkeen.
  • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
  • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä täyttävä kuivapukukortti ja vähintään 10 sukelluksen kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta.

Sukeltaja kortitusvaatimukset

Saadakseen CMAS Ice Diver -kortin, oppilaan on:

  • Täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut ennakkovaatimukset.
  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
  • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
  • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitt