Etusivu » Koulutus » Two Star Diver

Jatkokurssi P2 Two Star Diver laitesukellus jatkokurssi sukeltajalle

Jatkokurssi P2 Two Star Diver laitesukellus jatkokurssi sukeltajalle. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja. Suunnittellaan syvempiä sukelluksia turvallisesti

Kurssin hinta 120,00€

Two Star Diver ‐kurssin tavoitteena on kehittää edelleen CMAS One Star Diver ‐kurssilla opittuja laitesukelluksen perustaitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, yösukeltamiseen jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20‐30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.

CMAS Two Star Diver ‐kurssi on tasoltaan laitesukelluksen peruskoulutuslinjan keskitason kurssi.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS 2.A.6, CMAS Two Star Diver
 • CMAS 3.A.6, CMAS Two Star Diver Minimum Training Programme Content

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS‐koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS Two Star Diver ‐kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto‐, taito‐ ja kokemustaso

 • Keskisyvien (20‐30 metrin syvyysalue) suoranoususukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen ilman CMAS Dive Leaderin tai CMAS‐kouluttajan valvontaa, edellyttäen että hänen sukellusparillaan on vähintään samantasoinen koulutus.
 • Paineilman käyttämiseen hengityskaasuna. Muiden hengityskaasujen käyttäminen edellyttää erikoiskoulutusta.
 • Yösukellusten toteuttamiseen.
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, joissa suora pintaannousu on mahdollista.
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, jotka ovat vastaavat tai paremmat kuin missä koulutus on suoritettu.

Kun CMAS Two Star Diver sukeltaa CMAS One Star Diver ‐sukeltajan parina, sukellus on toteutettava CMAS One Star Diverin koulutus‐ ja kokemustason mukaisesti ja CMAS One Star Diver ‐sukeltajan syvyysrajoitukset huomioiden.

CMAS Two Star Diver ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

CMAS suosittelee voimakkaasti, että jo CMAS Two Star Diver ‐sukeltajat suorittaisivat hätäensiapu‐ ja hapenantokoulutukset.

Saadakseen CMAS Two Star Diver ‐kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Omattava vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua sukellusta.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Two Star Diver ‐kortti.

CMAS Two Star Diver ‐kortti on voimassa toistaiseksi.

Nitroksikoulutetut oppilaat voivat käyttää sopivaa nitroksiseosta hengityskaasuna kaikilla kurssin sukelluksilla. Nitroksikoulutettu CMAS Dive Leader tai CMAS‐kouluttaja voi käyttää nitroksia, vaikka oppilaat sukeltaisivatkin ilmalla