Etusivu » Koulutus » Two Star Diver » Ice Diver

Jääsukelluskurssi Ice Diver sukeltaja sukeltaa turvallisesti jään alla

Jääsukelluskurssi Ice Diver sukeltaja sukeltaa turvallisesti jään alla. Kurssi opettaa tiedot ja taidot joiden avulla sukeltaa turvallisesti jään alla.

Kurssin hinta 70,00€

CMAS Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Ice Diver-kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavantasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina.

CMAS Ice Diver -kurssi on tasoltaan ylemmän tason taitokoulutus.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa CMAS Ice Diver -standardin vaatimukset.

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS Ice Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän

 • Tuntee jäätävissä olosuhteissa ja jään alla sukeltamisen riskit
 • Osaa valita olosuhteisiin sopivat varusteet
 • Hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen taidot jääsukellusolosuhteissa
 • Osaa sukeltaa merkinantoköydellä ja käyttää turvallisuusmerkkejä
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia jääsukelluksia.

CMAS Ice Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jatkokurssitasoinen kortti.
 • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 on suoritettu CMAS Two Star Diver -kortituksen jälkeen.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä täyttävä kuivapukukortti ja vähintään 10 sukelluksen kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta.

Saadakseen CMAS Ice Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Ice Diver -kortti.

CMAS Ice Diver -kortti on voimassa toistaiseksi.