Etusivu » Koulutus » One Star Diver

Peruskurssi P1 One Star Diver aloittelevalle sukeltajalle

Peruskurssi P1 One Star Diver aloittelevalle sukeltajalle. Osaavien kouluttajien opastuksessa harrastuksen aloittaminen on turvallista.

Kurssin hinta 390,00€

One Star Diver -kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 10-20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.

CMAS One Star Diver -kurssi on tasoltaan CMAS:n laitesukelluksen harrastekoulutuslinjan perustason kurssi.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS 2. A. 5. CMAS One Star Diver
 • CMAS 3. A. 5. One Star Diver Training Programme
 • ISO 24801-2, Autonomous Diver
 • CMAS Children Diving Gold

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS One Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävät tiedot, taidot ja kokemus

 • Paineilman hankkimiseen.
 • Laitesukellusvarusteiden hankkimiseen.
 • Sukelluspalveluiden hankkimiseen.
 • Enintään 20 metriä syvien suoranoususukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Sukeltamiseen CMAS One Star Diver -sukeltajan sukellusparina.

CMAS One Star Diver -sukeltaja on pätevä sukeltamaan seuraavissa rajoissa:

 • Hengityskaasuna on paineilma.
 • Sukellukset ovat suoranoususukelluksia.
 • Suurin sukellussyvyys on 20 metriä.
 • Sukellukset tapahtuvat päivänvalon aikana.
 • Sukellukselta on jatkuva suoran pintaan nousun mahdollisuus.
 • Olosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin ne olosuhteet, joissa koulutus on suoritettu.
 • Sukelluksella on riittävä pintaorganisaatio.

CMAS Children Diving Gold -sukeltajaa koskevat seuraavat lisärajoitukset

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta on uusittava joka vuosi.
 • Sukelluksen on tapahduttava kolmikossa, jossa kolmikon kahden muun jäsenen on molempien oltava täysi-ikäisiä ja kykeneviä auttamaan toinen toisiaan hätätilanteessa.
 • Suurin sukellussyvyys on 10 metriä.•Suurin sukellusaika on 25 minuuttia.
 • Kouluttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota kylmän veden vaikutuksiin; sukellusten pituuteen ja päivittäiseen määrään.

CMAS One Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Uimataito. Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:
  • Vähintään viiden minuutin kellunta tai veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä
  • Pituusuinti suoritettuna jommalla kummalla seuraavista tavoista:
   • joko 200 metrin uinti ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä
   • tai 300 metrin uinti perusvälineitä käyttäen, mutta ilman kelluketta tai muita apuvälineitä.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa kurssin CMAS Children Diving Gold -kurssina. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.
 • Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

Saadakseen CMAS One Star Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut vähintään 14 vuotta täyttänyttä koskevat ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Saadakseen CMAS Children Diving Gold -kortin oppilaan on lisäksi täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut 12 -14 vuotiasta koskevat ennakkovaatimukset.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle vähintään 14 vuotta täyttäneelle oppilaalle myönnetään CMAS One Star Diver -kortti.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle 12-14-vuotiaalle myönnetään CMAS Children Diving Gold -kortti.

Seuran koulutusvastaava voi päivittää CMAS Children Diving Gold -kortin CMAS*-korttiin, kun sukeltaja on täyttänyt 14 vuotta ja on tehnyt vähintään yhden sukelluksen 15-20 metrin syvyyteen lähikouluttajan tai CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.

Sekä CMAS Children Diving Gold että CMAS One Star Diver -kortti ovat voimassa toistaiseksi.

Vähintään 14 vuotta täyttäneille oppilaille kurssi voidaan järjestää myös yhdistettynä CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssiin tai CMAS Dry Suit Diver -kurssiin. Jos oppilas on suorittanut hyväksytysti CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin tai CMAS Dry Suit Diver -kurssin teoriaosuuden ja käytännön harjoitukset, voidaan avovesisukellukset suorittaa nitroksia hengittäen tai kuivapukua käyttäen, vaikka oppilasta ei vielä olekaan kortitettu erikoiskurssin/taitokoulutuksen kortilla. Molempien kurssien kortit voidaan tilata oppilaalle samanaikaisesti.