Etusivu » Koulutus » One Star Diver » EAN Diver

Enriched Air Nitrox Diver

Enriched Air Nitrox Diver seoskaasu sukelluksia -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin.

Kurssin hinta 100,00€

Enriched Air Nitrox -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. Enriched Air Nitrox -kortitetulla sukeltajalla on ne tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat suoranoususukeltamisen enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla.

Enriched Air Nitrox -kurssi on tasoltaan perustason erikoiskurssi.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS 2.B.7, Enriched Air Nitrox Diver
 • CMAS 3.B.7,  Enriched Air Nitrox Diver Minimum Training Programme
 • ISO 11207, Requirements for training programmes on Enriched Air Nitrox (EAN) diving

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

Enriched Air Nitrox -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa

 • Analysoida nitroksiseoksia
 • Merkitä nitroksipullot oikealla tavalla
 • Suunnitella suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla
 • Toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävää vakioseosta käyttäen toisen, vähintään samantasoisen koulutuksen omaavan sukeltajan parina.

Enriched Air Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Joko oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla, jonka yhteydessä järjestetään samaan aikaan myös Enriched Air Nitrox Diver -kurssi,
 • tai CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Saadakseen CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortin, oppilaan on:

 • Oltava CMAS One Star Diver -kurssin kaikki läpäisyvaatimukset hyväksytysti suoritettuna.
 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortti.

Enriched Air Nitrox Diver -kortti on voimassa toistaiseksi.

Kurssi voidaan järjestää myös yhdistettynä CMAS One Star Diver -kurssiin, tai muuhun CMAS-kurssiin. Jos oppilas on suorittanut hyväksytysti Enriched Air Nitrox Diver –kurssin teoriaosuuden ja käytännön harjoitukset, voidaan kyseisen kurssin avovesisukellukset suorittaa nitroksilla, vaikka oppilaalla ei vielä olekaan Enriched Air Nitrox Diver –korttia. Molempien kurssien kortit voidaan tilata oppilaalle samanaikaisesti.