Etusivu » Koulutus » One Star Diver » Drysuit Diver

Kuivapukukurssi CMAS Drysuit Diver kuivapuku kylmiin vesiin

Kuivapukukurssi CMAS Drysuit Diver kuivapuku kurssilla opitaan kuivapukusukeltamisen perusteet ja ehkäistään yleisimpiä sukeltamiseen liittyviä riskejä.

Jääsukellusta kuivapuvulla Iso-Melkutti
Jääsukellusta kuivapuvulla Iso-Melkutti

Kurssin hinta 85,00€

CMAS Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena onperehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajatkuivapukusukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Dry Suit Diver-kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vastaavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla.

CMAS Dry Suit Diver -kurssi on tasoltaan perustason taitokoulutus.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa CMAS Dry Suit Diver -standardin vaatimukset.

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS Dry Suit Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän

 • Tuntee tarjolla olevien erilaisien kuivapukutyypit ja materiaalit. Tietää niiden hyvät sekä huonot puolet.
 • Tietää olosuhteiden (esim. lämpötila) vaikutukset kuivapukua ja sen osia valittaessa.
 • Tuntee kuivapuvun eri osat ja niissä käytettävät materiaalit, kuten kaulukset, rannemansetit, huput, käsineet, kengät, vetoketjut ja venttiilit. Tietää eri osien hyvät ja huonot puolet.
 • Osaa pukea ja riisua kuivapuvun tarkoituksenmukaisella tavalla mallista riippuen.
 • Osaa kuivapuvun kokovalintaan vaikuttavat kriteerit.
 • Osaa pukea sekä riisua kaulus- ja rannemansetit asianmukaisella tavalla ja tuntee niiden kokovalintaan vaikuttavat kriteerit.
 • Tuntee puvun täyttö- ja tyhjennysventtiilien erilaiset mallivaihtoehdot ja toimintaperiaatteet. Osaa käyttää sujuvasti molempia venttiileitä.
 • Tuntee aluspukeutumisen eri vaihtoehdot ja osaa valita ne olosuhteiden mukaan.
 • Tuntee sukelluspuvun eri kenkäosavaihtoehdot ja tietää niihin sopivat räpylätyypit.
 • Tuntee olosuhteisiin sopivat vaihtoehdot ja osaa pukeutua sopivalla tavalla, koskien pään, käsien ja jalkojen suojausta.
 • Tietää sopivan painotuksen ja painojen sijoittelun.
 • Hallitsee tasapainottamisen kuivapuvulla.
 • Osaa toimia oikein kuivapuvulle tyypillisissä ongelmatilanteissa, kuten
  • Jalat ylhäällä tilanne (liikaa ilmaa jaloissa)
  • Täyttönappi jää auki
  • Täyttönappi ei täytä
  • Vuoto tyhjennysventtiilistä
  • Tyhjennysventtiili ei avaudu
  • Täyttöventtiili ei sulkeudu kokonaan, vaan täyttää hitaasti
  • Ilmansyötön loppuminen tai keskeytyminen täyttöventtiiliin
  • Vuotava puku
  • Painojen menettäminen
 • Osaa tehdä kuivapuvulle käyttäjän huoltotoimenpiteet sisältäen vetoketjut, mansetit ja venttiilit. Erityinen huomio venttiilien toimintakuntoon.
 • Tietää kuinka kuivapukua säilytetään lyhytaikaisesti ja kuinka se varastoidaan pitkäaikaisesti.

CMAS Dry Suit Diver -kurssi ei anna lisää valmiuksia sukellusten syvyyden tai muun vaativuuden suhteen. CMAS Dry Suit Diver voi tehdä kuivapukua käyttäen sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

CMAS Dry Suit Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Joko oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla, jonka yhteydessä järjestetään samaan aikaan myös CMAS Dry Suit Diver -kurssi,
 • tai CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Saadakseen CMAS Dry Suit Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Dry Suit Diver -kortti.

CMAS Dry Suit Diver -kortti on voimassa toistaiseksi.

Kurssi voidaan järjestää myös yhdistettynä CMAS One Star Diver -kurssiin, tai muuhun CMAS-kurssiin. Jos oppilas on suorittanut hyväksytystiCMAS Dry Suit Diver -kurssin teoriaosuuden ja käytännön harjoitukset, voidaan kyseisen kurssin avovesisukellukset suorittaakuivapuvulla, vaikka oppilaalla ei vielä olekaanCMAS Dry Suit Diver -korttia. Molempien kurssien kortit voidaan tilata oppilaalle samanaikaisesti.