Etusivu » Koulutus » One Star Diver » Nitrox Gas Blender

Nitrox Gas Blender

Nitrox Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja nitroksiseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja

Kurssin hinta 100,00€

CMAS Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapenturvalliseenkäsittelyyn. CMAS Gas Blender osaa valmistaa halutunhappi-(ja helium) prosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

Koulutus voidaan jakaa kahteen osaan:

 1. NitroxGas Blender
 2. Trimix Gas Blender

CMAS Gas Blender -kurssi on tasoltaan laitesukelluksen taitokoulutus.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS Nitrox Gas Blender (2008/01)
 • CMAS Trimix Gas Blender (2008/01, CA 158 12/01/08)
 • ISO 13293 Recreational Diving Services. Requirements for Gas Blender Training Programmes

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiäohjeita.

CMAS Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt henkilö

 • Omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen.
 • Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita.
 • Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkityksen.
 • Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn.
 • Osaa todeta happipuhtauden.
 • Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät.
 • Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet.
 • Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.

CMAS Gas Blender -kurssi ei anna pätevyyttä

 • Sukeltajien neuvomiseen tietyllä sukelluksella käytettävää nitroksiseosta valittaessa.
 • Nitroksisukelluksen suunnitteluun, MOD:n taiEAD:n määrittelyyn jne.
 • Paineenalentajien tai annostimien huoltamiseen.
 • Happipuhdistus-ja happihuoltopalvelujen tarjoamiseen toiselle osapuolelle.

CMAS Gas Blender -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.

CMAS Trimix Gas Blender -kurssin osallistujalla on lisäksi oltava CMAS Nitrox Gas Blender -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 13293 ”Level 1 Gas Blender” -standardin vaatimukset täyttävä kortti.

CMAS Nitrox Gas Blender-ja CMAS Trimix Gas Blender -kurssit voidaan järjestää myös yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin oppilas kortitetaan suoraan CMAS Trimix Gas Blender -kortilla.

Saadakseen CMAS Gas Blender -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki  ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 80% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Nitrox Gas Blender -kortti.

CMAS Trimix Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Trimix Gas Blender -kortti.

Yhtenäisenä kokonaisuutenajärjestetyn CMAS Gas Blender -kurssin oppilaalle myönnetään CMAS Trimix Gas Blender -kortti.

CMAS Gas Blender -kortit ovatvoimassa toistaiseksi.

CMAS Gas Blender -koulutuksia voidaan järjestää

 • Erillinen CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi
 • Erillinen CMAS Trimix Gas Blender -kurssi
 • Yhtenäinen CMAS Gas Blender -kokonaisuus, joka sisältää sekä CMAS Nitrox Gas Blender -kurssin että CMAS Trimix Gas Blender -kurssin asiasisällöt ja käytännön harjoitukset.

Kurssin järjestämiseen tarvitaan

 • Hyvässä käyttökunnossa oleva, asianmukaisesti hyväksyttyja huollettu täyttöjärjestelmä
 • Riittävä määrä asianmukaisesti katsastettuja pulloja happipuhdistus-ja täyttöharjoituksia varten
 • Tarvittavat turvallisuusvälineet täyttötilanteessa läsnä oleville

Kurssin käytännön harjoituksissa on noudatettava kurssilla käytettävän täyttöjärjestelmän valmistajan ja/tai maahantuojan antamia ohjeita. Jos tämän järjestämisohjeen ja käyttöohjeen välilläon ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti käyttöohjetta.