Etusivu » Koulutus » One Star Diver » Rescue Diver

Sukellusturvallisuus CMAS Rescue Diver erikoiskurssi

CMAS Rescue Diver sukellusturvallisuus erikoiskurssi. Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, jossa sukellusturvallisuus on koko kurssin keskiössä.

Kurssin hinta 175,00€

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas

 • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.
 • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.
 • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.
 • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.
 • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.
 • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.
 • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.
 • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.

CMAS Rescue Diver -kurssi on tasoltaan keskitason erikoiskurssi.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa CMAS Rescue Diver -standardin vaatimukset.

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS Rescue Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa

 • Ennaltaehkäistä sukellusonnettomuuksien syntyä.
 • Tunnistaa hätätilanteen.
 • Auttaa hätätilanteessa olevaa sukeltajaa.
 • Toimia oikein hätätilanteessa.
 • Johtaa pelastustoimia.
 • Antaa ensiapua siihen asti, kunnes uhri pääsee pelastusalan tai terveydenhoitoalan ammattilaisten hoitoon.

CMAS Rescue Diver -kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS Rescue Diver voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit.

CMAS Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta.
 • Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassa oleva hapenantopätevyys.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Riittävä uimataito
  • vähintään 200 metrin yhtäjaksoinen uinti ilman apuvälineitä
  • vähintään 10 minuutin yhtäjaksoinen veden poljenta ilman apuvälineitä
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.

Saadakseen CMAS Rescue Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.
 • Hätäensiapupätevyyden ja hapenantopätevyyden on oltava edelleen voimassa myös kortitushetkellä.

Kurssin kortitusvaatimukset täyttäneelle oppilaalle myönnetään CMAS Rescue Diver -kortti.

CMAS Rescue Diver -kortti on voimassa toistaiseksi.