Etusivu » Koulutus » Three Star Diver

Syventäväkurssi P3 Three Star Diver

Syventäväkurssi P3 Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen.

Kurssin hinta 120,00€

CMAS Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin.

CMAS Three Star Diver -kurssi on tasoltaan CMAS:n laitesukelluksen peruskoulutuslinjan ylimmän tason kurssi ja sukellusjohtajakoulutuslinjan perustason kurssi.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS 2.D.7, CMAS Three Star Diver
 • CMAS 3.A.7, Minimum Training Programme
 • ISO 24801-3, Dive Leader

Kurssia järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, sukelluskouluttajan tietotasoa vastaavat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa.
 • Pelastustilanteen johtamiseen.
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan valvonnassa.

Etenkin silloin, kun CMAS Three Star Diver toimii sukellusjohtajan tehtävissä, hänestä käytetään CMAS:n standardeissa nimitystä CMAS Dive Leader.

CMAS Dive Leader voi

 • Näyttää mallisuorituksia
 • Valvoa oppilaiden tekemiä harjoituksia
 • Varmistaa oppilaiden turvallisuutta
 • Toimia sukellusryhmän johtajana sellaisilla kurssisukelluksilla, jotka eivät edellytä kouluttajan suoraa valvontaa
 • Perehdyttää kortitettuja sukeltajia sellaisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja

CMAS Dive Leader ei voi

 • Opettaa uusia taitoja
 • Hyväksyä kurssin läpäisyvaatimuksiin kuuluvia suoritteita hyväksytysti suoritetuiksi

Kun CMAS Three Star Diver sukeltaa alemman koulutustason sukeltajan parina, sukellus on toteutettava alemman tason mukaisesti ja syvyysrajoitukset huomioiden.

CMAS Three Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys.
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa: kuivapukusukelluksia, yösukelluksia, keskisyviä sukelluksia 20-30 metrin syvyysalueelle, hylkysukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, jääsukelluksia jne.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.

Saadakseen CMAS Three Star Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä kaikki  ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hyväksytysti läpäisseelle oppilaalle myönnetään CMAS Three Star Diver -kortti.

CMAS Three Star Diver -kortti on voimassa toistaiseksi.

Nitroksikoulutetut oppilaat voivat käyttää sopivaa nitroksiseosta hengityskaasuna kaikilla kurssin sukelluksilla. Nitroksikoulutettu CMAS Dive Leader tai kouluttaja voi käyttää nitroksia, vaikka oppilaat sukeltaisivatkin ilmalla.

Jos sekä oppilailla että heidän etappisukellusharjoituksensa suoraa valvontaa suorittavalla CMAS-kouluttajalla on sopiva tekniikkasukelluskoulutus, voidaan harjoitus toteuttaa olosuhteisiin sopivilla seoskaasuilla, etappikaasuilla ja etappipulloilla.

Kurssi voidaan toteuttaa niin, että CMAS Dive Leaderin tehtäviin liittyvät sukellusjohtamisen ja koulutusavustajana toimimisen harjoitukset järjestetään todellisilla sukelluskursseilla todellisten oppilaiden kanssa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, harjoitukset voidaan toteuttaa myös roolipeliharjoituksina, jossa CMAS Three Star Diver -kurssin oppilas harjoittelee simuloitujen kurssilaisten kanssa.