Sukellus toimintaa tarjoaa Hyvinkään Urheilusukeltajat

Koe tutkimusmatkailijan ja seikkailijan elämyksiä

Sukellus toimintaa tarjoaa Hyvinkään Urheilusukeltajat Uusimaa Kanta-häme alueella. Sukella mukaan Suomalaiseen seikkailuun tuhansiin järviin.

Sukellus Suomen tuhansiin järviin luovat sukeltamiselle upeat puitteet. Myös Itämeri vedenalaisine puistoineen tarjoaa monipuolisia sukelluselämyksiä sekä aloittelevalle, että kokeneelle sukeltajalle. Suomessa on runsaasti hylkyjä ja useissa louhoksissa pääsee kokemaan luolasukelluksen ainutlaatuisen maailman. Suomalainen sukelluskausi kestää vuoden ympäri. Talvikaudella voi hankkia uudenlaisia elämyksiä jääsukeltamalla kirkkaissa vesissä. Kirkkaimillaan vedet ovat aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, ja jääsukellus on meillä yleinen talviajan harrastus.

Järvissä voit tutkia kasvustoa, kalalajeja sekä harjoitella ja kehittää taitojasi. Niistä löytyy runsaasti tutkittavaa, kuten kaloja, rapuja ja muita eläimiä, jyrkänteitä ja kasvillisuutta.

Louhoksilla voit tutustua kaivostoimintaan erimuodoissa. Voit myös harrastaa vedenalaista valokuvausta tai vain rentoutua tuntien painottomuuden.

Sukellus lajin aloitus ja itsensä kehittäminen

Tarjoamme sukelluskokemuksia uusille sukeltajille ja koulutamme aloittelevia sukeltajia sekä jatkokoulutamme sukeltajia tarjoten portaitten etenevän koulutusmallin, jossa sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan, tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti, läpi koko sukellusuransa.

Ympäristön huomioivaa sukeltamista

Valveutunut sukeltaja huomioi sukellusta ympäröiviä tahoja sekä kunnioittaa luontoa ja siellä eläviä eläimistöjä.

Sotamuseo on Puolustusvoimien keskusmuseo
Vuonna 1929 perustettu Sotamuseo on Puolustusvoimien keskusmuseo ja valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo. Sotamuseo on osa Maanpuolustuskorkeakoulua

Merellä voit tutustua Itämeren historiaan tutustumalla hylkyihin. Sota-alusten hylyt: Puolustusvoimien omaisuutta olevien sota-alusten hylkyihin liittyvät sukelluslupa-asiat käsittelee Sotamuseo.

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta
Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa Suomeen.

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia.

Monien mahdollisuuksien Metsähallitus
Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin.

Liikkuminen on kielletty hylkeiden suojelualueilla ympäri vuoden puolen merimailin (926 m) sisään jäävällä alueella ilman Metsähallituksen lupaa.

Sukellustapahtumat ilmoittaudu ja sukella

Sukella Suomalaiseen seikkaillun yhdessä Hyvinkään Urheilusukeltajien kanssa.

Hyvinkään Urheilusukeltajat tarjoaa vuodenaikana useita vakituisia tapahtumia joihin seuran jäsenet kokoontuvat viettämään aikaa yhteisen harrastuksen merkeissä. Seuran tapahtumia voi seurata Facebookissa ja Googlessa

Seuranjäsenet voivat myös järjestää omia sukellus tapahtumia ja pyytää seuran muita jäseniä osallistumaan tapahtumaan WhatsApp sovelluksen kautta.