Etusivu » Sukellus » Sukelluskokeilu

Sukelluskokeilu Introductory Scuba laitesukellus kiinnostukselle

Sukelluskokeilu Introductory Scuba laitesukellus. Kokeilemalla laitesukellusta yhdessä ystävien, työyhteisön tai polttariporukan kanssa.

Ajellaan sukeltaessa ja haetaan kokemuksia
Ajellaan sukeltaessa ja haetaan kokemuksia

Introductory SCUBA Experience -laitesukelluskokeilun tavoitteena on tarjota osallistujille turvallinen laitesukelluselämys suojaisissa olosuhteissa CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.

CMAS Introductory SCUBA Experience -tapahtuma on tasoltaan laitesukelluskokeilu.

Tämä Sukeltajaliiton standardi kattaa seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

 • CMAS 2. A. 4. CMAS Introductory SCUBA Experience
 • CMAS 3. A. 4. CMAS Introductory SCUBA Experience Minimum Training Programme
 • CMAS Children Diving Standard

Laitesukelluskokeilua järjestettäessä on noudatettava myös Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta ja Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita.

Laitesukelluskokeilun tarkoituksena on tutustuttaa sukelluksesta kiinnostuneita henkilöitä laitesukellukseen kontrolloidussa ja turvallisessa ympäristössä, ja kannustaa osallistujia hakeutumaan One Star Diver -kurssille. Laitesukelluskokeilu on luonteeltaan elämys ja mahdollisuus tutustua uuteen harrastusmahdollisuuteen. Osallistuja ei saavuta laitesukelluskokeilun aikana syvällistä laitesukelluksen osaamista, vaan osallistujille opetetaan ainoastaan ne välttämättömät asiat joita tarvitaan harjoiteltaessa sukelluslaitteen käyttöä kouluttajan suoran valvonnan alaisena.

CMAS Introductory SCUBA Experience -laitesukelluskokeilun suorittanut henkilö saa sukeltaa laitteilla ainoastaan CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa. Laitesukelluskokeiluun osallistuminen ei anna pätevyyttä paineilman hankkimiseen, laitesukellusvälineiden hankkimiseen eikä muihin laitesukelluspalveluihin osallistumiseen.

Sen jälkeen, kun osallistuja on suorittanut laitesukelluskokeilun uima-altaassa tai uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä, hänen on mahdollista osallistua avoveteen laajennettuun laitesukelluskokeiluun, mikäli hän on CMAS-kouluttajan arvion mukaan osoittanut riittävästi tietoja, taitoja ja kokemusta.

Laitesukelluskokeilun osallistujan on oltava vähintään 12 vuotta täyttänyt ennen kokeilua. Yläikärajaa ei ole. 12-14-vuotiaan suurin sallittu laitesukelluskokeilun syvyys on kolme metriä. Kymmenen vuotta täyttänyt, mutta alle 12-vuotias, voi osallistua laitesukelluskokeiluun, mikäli hänellä on vähintään CMAS One Star Snorkel Diver -kortti. Alle 12-vuotiaan suurin sallittu laitesukelluskokeilun syvyys on kaksi metriä.

Avoveteen laajennetun laitesukelluskokeilun osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt.

Osallistujan on täytettävä terveysselvityslomake ennen laitteella sukeltamista.

Mikäli osallistuja on alaikäinen, vaaditaan huoltajan kirjallinen lupa.

Voidakseen osallistua avoveteen laajennettuun laitesukelluskokeiluun osallistujan on

 • Suoritettava laitesukelluskokeilun teoriaosuus
 • Suoritettava CMAS One Star Instructor -kouluttajan arvioin mukaisesti hyväksytysti uima-altaassa tai uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä seuraavat taidot:
  • Laitteen pukeminen (veden äärellä)
  • Veteenmeno
  • Varustetarkastus ja paritarkastus
  • Oikea painotus
  • Maskin tyhjennys
  • Annostimen tyhjentäminen
  • Kadonneen annostimen etsintä
  • Korvien ja maskin paineentasaus
  • Oikeat laskeutumis- ja nousuproseduurit
  • Veden alla uiminen tehokkaasti, nosteen ja sukellusasennon hallinta
  • Laitteen riisuminen