SUKELTAMAAN CMAS STANDARDILLA

Kouluttaudu ja harjoittele

Turvallinen ja miellyttävä sukeltaminen edellyttää asianmukaista koulutusta ja harjoittelua. Sukelluksen koulutusohjelmat etenevät portaittain ja perustuvat jatkuvan koulutuksen periaatteeseen. Sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti läpi koko sukellusuransa.

Peruskursseilla opitaan lajin perustaidot, jatkokurssit syventävät sukellustietoja ja -taitoja ja erilaisilla erikoiskursseilla ja taitokoulutuksissa perehdytään syvällisesti yksittäisiin sukelluksen osa-alueisiin.

Sukeltajaliitto ja sen jäsenseurat tarjoavat CMAS- standardien mukaista koulutusta snorkkelisukelluksessa ja laitesukelluksessa.

TURVALLINEN TAPA TUTUSTUA

Kokeilemalla pääset tuntemaan herääkö kiinnostus lajiin

Sukellusseuran järjestämä laitesukelluskokeilu eli intro on hyvä ja turvallinen tapa tutustua sukellukseen. Kokeilemalla pääsee näkemään, tuntuuko laji omalta ja herääkö kiinnostus varsinaiselle laitesukelluskurssille osallistumiseen.

Laitesukelluskokeilussa kouluttaja antaa lyhyen opastuksen sukelluslaitteen käyttöön ja sukellusta kokeillaan kouluttajan johdolla uima-altaassa tai rantavedessä. Kokeilussa ei ole tarkoituksena mennä kovin syvälle vaan sukeltamisen tunnelman pääse kokemaan jo 2-3 metrissä. Kokeiluun voi osallistua 12 vuotta täyttänyt (10 vuotta täyttänyt, jos on snorkkelisukelluskortitettu) henkilö, jolla on normaali terveys.

PERUSTIEDOT JA TAIDOT

Aloita matkasi kohti syvyyksiä

Peruskurssilla opetellaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esimerkiksi sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää teoria osuuden, allasharjoituksia ja vähintään 4 avovesisukellusta. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin alaikäraja on 12 vuotta. Alle 14-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

TURVALLISESTI SYVEMMÄLLE

Laitesukelluksen jatkokurssi

Jatkokurssi koostuu teoriaosuudesta ja vähintään 4 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet tehdä keskisyviä sukelluksia 15-30 metrin syvyydessä.

HALU OPETTAA

Kun haluaa antaa kokemuksia muille

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Kurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi jälkeen sukeltaja voi toimia kursseilla koulutusavustajan tehtävissä, mikä antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

SYVENNÄ TIETOJASI JA TAITOJASI

Sukellusturvallisuuskurssi

Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, joita sukeltaja voi suorittaa. Kaikkiin Sukeltajaliiton koulutusohjelman kursseihin sisältyy turvallisuuteen, riskien hallintaan, pelastautumiseen ja pelastamiseen liittyviä asioita ja harjoitteita, mutta sukellusturvallisuuskurssi on ainoa, jossa ne ovat keskiössä.

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja vähintään 2 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

VENYTÄ OSAAMISTASI

Kuivapukukurssi

Kurssilla opitaan kuivapukusukeltamisen perusteet ja miten ehkäistään yleisimpiä kuivapuvulla sukeltamiseen liittyviä riskejä. Kurssi antaa valmiuden oman kuivapuvun hankintaan. Kurssi voidaan yhdistää laitesukelluksen peruskurssiin niin, että peruskurssin avovesiharjoitukset tehdään kuivapuvulla.

AVAA UUSIA IKKUNOITA PINNAN ALLE

Jääsukelluskurssi

Kurssilla opetellaan ne tiedot ja taidot joiden avulla voidaan sukeltaa turvallisesti jäätävissä olosuhteissa avannosta käyttäen pintaköyttä. Kurssin hyväksytysti suorittaneille on mahdollista hakea CMAS Ice Diver korttia.